พิธีประดับเข็มพระเกี๊ยว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 15 มิถุนายน 2561
มีคนดู 12 คน
  
  
  
กิจกรรม Gsb School Bank ธนาคารออมสิน
เมื่อ 15 มิถุนายน 2561
มีคนดู 9 คน
  
  
  
การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ 15 มิถุนายน 2561
มีคนดู 10 คน
  
  
  
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 และพิธีประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียน
เมื่อ 14 มิถุนายน 2561
มีคนดู 34 คน
  
  
  
- การประกวดพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 13/06/61
เมื่อ 14 มิถุนายน 2561
มีคนดู 18 คน
  
  
  
รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เมื่อ 1 มิถุนายน 2561
มีคนดู 32 คน
  
  
  
พิธีมอบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 1 มิถุนายน 2561
มีคนดู 20 คน
  
  
  
โครงการ Empowerring commuicative skill of teachers
เมื่อ 1 มิถุนายน 2561
มีคนดู 37 คน
  
  
  
คนดีศรีบดินทร์ นนท์ ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 1 มิถุนายน 2561
มีคนดู 43 คน
  
  
  
กิจกรรมTwinning School
เมื่อ 1 มิถุนายน 2561
มีคนดู 42 คน
  
  
หน้าแรก   ก่อนหน้า    หน้า 1/2     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 


1. บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี)

2. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2

3. นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา

4. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)4

5. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี

6. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ

เข้าสู่ระบบ

Copyright ? 2017 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี :: ผู้ประพฤติดี มีความรู้. All Rights Reserved.